Otse põhisisu juurde

Postitused

5. ja 6. klassi tegemised

 5. ja 6. klass on õppeaasta jooksul olnud väga tegusad. Nad on külastanud mitmeid huvitavaid paiku.  Paide Ajakeskus Wittenstein ja seikluspark (7. oktoober 2022) Ajakeskuse esimesel korrusel räägiti ja näidati filmi muinasajast. Teisel korrusel oli ,,rüütlite aeg", seal saime suure laua taga istet võtta. Selgus, et laua taga istumiskohad oli sel ajal väga täpselt kindlaks määratud, Kaks õpilast riietusid rüütliteks ja said natuke rüütlite moodi võidelda. Keskaega kujutavale korrusele liikudes saime tunda tolleaegset linnatänaval kõndimis tunnet, kus aknast võidi üht-teist kaela visata. Kokku oli 6 korrust erinevaid ajastuid ja et olime tellinud ka ajastute maitsete programmi, siis igal korrusel saime natuke vastava ajastu snäkki. Kahjuks muinasaja lubatud naeri asemel saime kaalikat. Õpilastele meeldis väga järgnev seikluspargi külastus, sest sattus olema ka imetore sügisilm. Mida õpilased õppekäigul juurde õppisid ja mida uut teada said? Saime teada, et eestlased on viikingi r
Hiljutised postitused

Laulupeomuuseum ja Vanemuise teater (08.02.23)

LAULUPEOMUUSEUM 7. klass käis Laulupeomuuseumis. Muuseumitunnis “Ärkamisaeg ja seltsid” räägiti rahvuslikust ärkamisajast Eestis ja selle tähtsamatest tegelastest. Ärkamisaegsetest seltsidest räägiti muuseumimajaga seotud seltside näitel. Kuna aega jäi väheks, siis töölehte ei jõudnud õpilased seal täita. Õpilaste tagasiside. See oli kasulik, sest ma sain selle teema kohta palju rohkem teada. Meeldis, kuidas giid seda teemat seletas. Meeldis, et muuseumis oli palju pilte. See oli kasulik, sest me saime teada, mis tegid ärkamisaja tegelased meie kultuuri heaks. Giidi jutt oli põhjalik. Väga palju uut ei saanud teada, sest enamustest asjadest on koolis räägitud. Mulle meeldis, kuna giid rääkis huvitavalt ja ta küsis meilt ka küsimusi. Ma oleks veel kuulanud, aga aega jäi väheks. Oli huvitav teada saada, kuidas esimene teater toimis. Muidu oli põnev, aga vahel ei pakkunud huvi. Oleks võinud olla rohkem aega ülemist korrust uurida. Õppekäik oli veidi lühike, aga huvitav. Ma arvan, et see o

Põllult potti!

3. novembril käisid Rannu Kooli 1. ja 2. klassi õpilased ja õpetajad Eesti põllumajandusmuuseumis õppeprogrammil "Põllult potti!". Õpilased toimetasid järgemööda kolmes töötoas: 1) Sissejuhatus õppeklassis - taime elutsükkel. Selles töötoas õpiti taimede seemneid ära tundma, külvati seemneid topsi (said kaasa) ja vaadati kiirluubis taimede elutsükli videot. 2) Näitus "Avasta ja imesta" tutvustas eksponaatide laua abil eestlaste toitumisharjumusi läbi sajandite. Toimus arutelu taimse toidulaua suurusest ja vajalikkusest. Enne näituseruumi sisenemist sai tee peal tutvuda miniloomaaiaga. 3) Köögiviljade töötoas toimus juurviljade uurimine, ettevalmistamine ja maitsmine. Õpiti noa ja erinevate lõikeriistadega õigeid kasutamisvõtteid. Valmistati porgandiroose (porgandite "teritamine"). Programmi lõpus sai iga õpilane kaasa õpetliku raamatu ühe porganditüdruku seiklustest. Lapsed jäid nähtu ja kuulduga väga rahule. Õpilastega käisid kaasas õp Ü. Tensmann ja õp K

Taimed ja seened metsas

Septembrikuu viimased loodusõpetuse tunnid veetsid 3. klassi õpilased Võrtsjärve-äärses metsas, et uurida metsas kasvavaid taimi ning teha tutvust seentega. Õpetaja oli varustatud seenemääraja, väikeste plastämbrite, luupide ja töölehtedega. Määrasime juba tuttavaid taimi, uurisime seeni lähemalt luubiga, rääkisime söögi- ja mürgiseentest ning sellest, kuidas seeni korjata. Täitsime ka töölehe. Kõige põnevam oli võimalus ise seeni korjata. Leidsime hulga söögiseeni, mis kõik koju kandsime. Nautisime ilusat päikesepaistelist ilma ning võimalust õues õppida. Õp L. Sinisaar

Kalade määramine ja lahkamine

 Kuna möödunud õppeaastal tundus "Kalade määramise ja lahkamise" programm Järvemuuseumis põnev olevat, siis oli võimalus 7. ja 8. klassil samuti sellest programmist osa saada.  Õppeprogrammi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti magevetes elavatest kalaliikidest ning õppida tundma kalade välis- ja siseehitust, leida seoseid välistunnuste ja siseorganite eripärade ning elukeskkonna ja eluviisi vahel. Tutvutakse kalade süstemaatika ja evolutsiooniga. Määratakse kalaliike dihhotoomse määraja abil. Võrreldakse omavahel erinevaid kalaliike ja nende välisehitust. Mõõdetakse kalu, määratakse nende soomusevalem, soomuse ehituse tüüp, määratakse soomuste abil nende vanust. Tutvutakse kalade erinevate suutüüpidega seoses toitumistüübiga. Õpitakse praktilise tegevuse käigus selgeks kala siseorganid, nende funktsioonid ja eripärad. Mida õppekäigul õppisid ja uut teada said? Et kalad ei ole väga taimetoitlased. Ma sain teada, et angerjatele on Võrtsjärv hea elukoht. Et kalal on küljejoon ja e

Kalad ja parvesõit Võrtsjärvel

 Septembri alguses käis I kooliaste Järvemuuseumis õppeprogrammil "Kalad ja parvesõit Võrtsjärvel".  Õppeprogrammi eesmärk on anda ülevaade Võrtsjärvest ja selles elavatest kaladest ja tutvuda Võrtsjärvega sellel parvetades. Lapsed saavad teada, kes on kalad ning mille poolest nad maismaaloomadest erinevad. Lapsed tutvuvad Järvemuuseumis elavate kaladega ning õpivad, kuidas neid üksteisest eristada. Lapsed õpivad selgeks enamlevinud kalaliigid magevees. Parvega järvele sõites tutvuvad lapsed Võrtsjärve ja selle eripäradega, järve tekkeloo ja legendidega. Õpilastega käisid õppekäigul kaasas klassijuhatajad õp K. Ots, õp L. Sinisaar ja õp Ü. Tensmann (fotode autor).